top of page

Sekretesspolicy

Om denna sekretesspolicy

 

Sekretesspolicyn omfattar användningen av våra tjänster, webbplatsen och våra appar samt andra webbplatser- och tjänster som hänvisar till policyn.

När du använder dessa tjänster kommer du bli ombedd att ange vissa uppgifter. Vi vill vara helt öppna om vilka av dina uppgifter vi inhämtar, hur vi använder dem, vilka parter vi delar dem med och vilka alternativ vi ger dig för att kontrollera, uppdatera och komma åt dem. Vi har skrivit denna sekretesspolicy för att:

 • visa hur vi respekterar och skyddar ditt privatliv

 • förklara hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter

 • informera dig om vilka rättigheter du har

Eftersom vi vill förklara detta på ett förståeligt sätt har vi försökt undvika krångliga juridiska termer. Om du ändå har frågor om något av detta får du gärna kontakta oss.

Uppgifter som vi inhämtar

Hur inhämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi inhämtar om dig beror på vilka delar av våra tjänster som du använder, om du handlar hos oss eller anger uppgifter i andra sammanhang. Vi inhämtar personuppgifter som:

 • du anger, t ex när du registrerar ett användarkonto, handlar varor, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ger feedback på leveranser eller kontaktar oss med frågor.

 • registreras automatiskt när du använder tjänsten, t ex när du besöker vår webbutik eller app eller handlar varor.

 • vi får från andra källor, t ex andra tjänsteleverantörer eller från offentliga register, så som Folkeregisteret (folkbokföringen i Norge).

 • vi får från samarbetspartners när du beställer varor från webbutiker som vi samarbetar med.

Du är inte skyldig att ange dina personuppgifter. Om du dock väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster till dig eftersom vi i så fall inte kan leverera produkter, ta betalt eller kontakta dig gällande beställningar.

Vilka av dina personuppgifter inhämtar vi?

Vi inhämtar personuppgifter inom följande kategorier:

 • Grundläggande uppgifter som namn, adress, födelsedatum och kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer. Vi måste t ex registrera födelsedatum eftersom vi har tillstånd att sälja alkohol. Dessa uppgifter inhämtar vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt i identifierings- och registreringssyfte och för att bedriva marknadsföring.

 • Uppgifter om ditt användarkonto och kundförhållande, så som orderuppgifter, betalningsuppgifter, leveransuppgifter, registrerad pant, fordringar, inköpslistor och kundvagn, marknadsförings- och kommunikationsinställningar, eventuella partnerprogram som du deltar i, eventuella användningsbegränsningar, produktförslag och din kontakt med kundtjänst. Vi gör detta för att kunna förvalta relationen med dig som kund, ge bra service, hjälpa dig och kontakta dig vid behov.

 • Uppgifter som uppstår i samband med användning av tjänster eller köp från oss, t ex tekniska uppgifter om enheter när du använder våra tjänster, information som vi har skickat till dig, kuponger och personligt innehåll, data som inhämtats via cookies och liknande tekniker när du besöker våra webbplatser.

 • Uppgifter om dina inställningar, preferenser och hushåll om du själv anger detta.

 • Om du har blivit värvad: information om värvningen, t ex vem som värvat dig, när det skedde och om det ledde till ny användare eller köp. Dessa uppgifter använder vi för att kunna belöna båda parter och analysera värvningsprogrammet.

 • Uppgifter som härrör från annan information, oavsett om de genereras eller tillhandahålls, så som marknadsföringssegment och andra uppgifter om våra användares köpvanor i syfte att förstå dem bättre.

 • Information i samband med leverans, t ex videoövervakning av våra upphämtningsplatser av säkerhetsskäl.

 • Vem som kan beställa åt dig samt vilket avtal och vilken grupp du tillhör om du är assisterad användare eller någon som beställer eller administrerar assisterade användare.

 • Förutsatt att du inte invänder mot detta inhämtas demografiska uppgifter från våra samarbetspartners som specialiserar sig på att förstå och beskriva beteende, livsstil och köpvanor, vilket vanligtvis baseras på var man bor.

 • Övriga eventuella uppgifter inhämtas efter att du har gett ditt samtycke. När vi ber om det får du i så fall specifik information om vilka uppgifter vi inhämtar och vad de används till.

För att vår betaltjänstleverantör ska kunna genomföra betalning för varor som du köpt på Matroyk.no blir du ombedd att ange betalningsuppgifter. Dessa uppgifter lagras enbart av vår betaltjänstleverantör och omfattas av deras sekretesspolicy. Om du vill handla extra snabbt på Matroyk.no har kan du lagra dina kortuppgifter hos vår betalningsleverantör. Om du väljer att göra det kan du när som helst inaktivera detta alternativ via dina inställningar.

Vi kan komma att koppla ihop uppgifter som inhämtats i samband med olika tjänster i den grad de har inhämtats med samma ändamål (se information om ändamålen nedan).

Barns personuppgifter

I enlighet med köpvillkoren får endast personer över 18 år använda Matroyk.no. Därför bearbetar vi inte barns personuppgifter.

Så används och skyddas dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter i följande syfte:

 • Leverera tjänster - vi bearbetar personuppgifter för att kunna erbjuda och leverera tjänster till dig. Av den anledningen är bearbetningen nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal du ingått i. Till exempel bearbetas personuppgifter i samband med:

  • att vi tillhandahåller tjänster med personligt användarkonto

  • att vi säljer, förpackar och levererar varor till ett visst namn och till en viss adress

  • identifiering av användare, både för att tillhandahålla en användarvänlig och säker tjänst, men också för att följa olika regelverk, t ex alkohollagstiftning i samband med leverans av alkoholhaltiga drycker m.m.

  • att vi skickar information och uppdateringar, dels om vilka leveranser du har beställt, dels om allmän och personligt anpassad information samt utbildning om tjänsten och tjänsteerbjudanden som är relevanta för dig

  • att vi tillhandahåller extratjänster som del av vårt utbud utöver att leverera varor, t ex genom att ta emot och bearbeta pant

  • fakturering, kreditkontroll, betalningsuppföljning och säker betalning

  • felrättning, kundservice och klagomålshantering

  • att vi anpassar vårt erbjudande (t ex leveranserbjudande, öppettider, kapacitet, priser, funktionalitet) baserat på personuppgifter, inställningar, preferenser och användarmönster

  • att vi levererar varor även om du kanske inte är hemma (t ex leveransdokumentation med foto på var varorna ställts)

  • att vi levererar varor till utlämningsställe (t ex genom videoövervakning av säkerhetsskäl och märkning av beställningen med namn för att göra det så enkelt som möjligt)

  • att vi levererar varor från webbutiker som vi samarbetar med gällande logistik- och leveranstjänster

 • Utveckling och analys: vi bearbetar personuppgifter för att förstå användares behov samt för att förbättra och vidareutveckla de tjänster vi tillhandahåller. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster. Dessa ändamål kan bestå av:

  • att inhämta och analysera information för att förstå användarmönster- och behov, t ex för att förbättra vårt utbud, optimera tjänsten, kommunikation, produktsortiment, kapacitet etc. Här kan vi bland annat använda användarundersökningar (elektroniskt eller per telefon), automatiserad feedback eller förslag som skickas in.

  • att använda statistiska uppgifter för att gruppera användare baserat på användningsmönster, kundförhållandets längd, bostadsort, ålder eller andra uppgifter som används för att förstå hur de påverkar användningen av våra tjänster. I dessa fall blir informationen bearbetad i aggregerad eller anonymiserad form.

  • att kunna göra felsökningar- och rättningar av händelser som inträffar för enskilda användare

  • att ta fram användarundersökningar samt användar- och marknadsanalyser baserat på användarmönster- och demografi

 • Försäljning och marknadsföring. Vi bearbetar personuppgifter i marknadsföringssyfte i enlighet med gällande lag. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål utgörs av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Exempel på dessa ändamål kan vara:

  • program där användare kan värva andra

  • att dela personuppgifter med underleverantörer som tillhandahåller tjänster inom försäljning och marknadsföring när det behövs för att utföra ett visst avtalat uppdrag

  • att utbyta uppgifter med samarbetspartners när det behövs för att uppfylla skyldigheter gentemot dig. Vi delar t ex information om att du har handlat hos oss med Norwegian Reward (flygbolaget Norwegians lojalitetsprogram) om du vill tjäna poäng på det.

  • att marknadsföra relevanta produkter och tjänster i samband med att vi levererar varor från webbutiker som vi samarbetar med

 • Personlig marknadsföring i andra digitala kanaler. För att kunna visa relevanta annonser även via andra webbplatser- eller tjänster samarbetar vi med reklampartners, t ex Google och Facebook. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål utgörs av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Du kan avanmäla dig från personlig marknadsföring i andra digitala kanaler. Detta omfattar varken marknadsföring i våra egna tjänster eller marknadsföring som inte riktar sig direkt till dig, t ex annonser som visas slumpmässigt för alla besökare på en annan webbplats.

 • Direktmarknadsföring. Som användare av våra tjänster kan vi skicka information om erbjudanden, nyheter och produktutbud samt funktionalitet och förändringar eller nyheter gällande vår tjänst eller annat som kan vara relevant för dig via e-post, telefon, post eller som avisering i appen. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål utgörs av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Du har möjlighet att avanmäla dig från sådan kommunikation.

 • Anpassad köpupplevelse och kommunikation. För att göra upplevelsen för dig som kund på Matroyk.no så bra som möjligt anpassar vi webbutiken och kommunikationen efter just dina behov. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål utgörs av vårt berättigade intresse av att anpassa vår tjänst. Du kan avanmäla dig från dessa anpassningar och denna kommunikation. Exempel på anpassningar i fråga kan bestå av att vi baserat på köphistorik, inställningar, preferenser och användarmönster erbjuder:

  • personligt innehåll, t ex personliga erbjudanden, personliga middagsförslag och förslag på varor som vi tror att du är intresserad av

  • mer relevanta sökresultat

  • anpassade recept eller prioritering och sortering av varor

  • anpassat artiklar och kampanjer

  • anpassade erbjudanden och information som är skräddarsydd efter dig

  • varuprover

 • Säkerhet och förebyggande av missbruk. Vi kan komma att bearbeta personuppgifter för att upprätthålla säkerheten hos alla våra tjänster och för att avslöja eller hindra olika typer av missbruk av tjänster samt bedrägeri. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål utgörs av vårt berättigade intresse av att bland annat:

  • avslöja bedrägeri och/eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder

 • Transaktioner, omstruktureringar och andra företagsändringar. Vi kan komma att bearbeta och överföra personuppgifter i samband med förvärv och försäljning av företag, emissioner, ändringar i koncernstruktur eller vid likvidation. I sådana fall kan personuppgifter också delas med rådgivare, motparter, leverantörer och samarbetspartners. Vi upprätthåller alltid god säkerhet för att förhindra missbruk. Den juridiska grunden till att vi bearbetar personuppgifter med detta ändamål utgörs av vårt berättigade intresse av att bedriva affärsutveckling, anpassa våra tjänster och efterleva regelverk.

 • Uppfylla lagstadgade skyldigheter. Vi bearbetar personuppgifter för att kunna uppfylla juridiska och lagstadgade skyldigheter, t ex i samband med

  • bokföring

  • rapportering och redovisning av uppgifter för myndigheter när detta krävs enligt lag

 

 • Andra ändamål som du har gett ditt samtycke till. Vi kan komma att bearbeta dina personuppgifter i andra ändamål som du uttryckligen har gett ditt samtycke till.

 

Hur lagrar, hanterar och skyddar vi personuppgifter?

Det är en av våra högsta prioriteter att skydda personuppgifter (och andra uppgifter som lagras på ditt användarkonto). Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska samt administrativa åtgärder och innefattar riskanalyser, åtkomststyrning, arkiveringsrutiner, datahanteringsrutiner och mycket mer. Syftet med säkerhetsåtgärderna är bland annat att hindra personuppgifter från att hamna i fel händer.

Vi undersöker kontinuerligt om det finns några ändringar vi kan göra avseende riskexponering, teknikval och utbildning i förhållande till lagkrav. Du kan känna dig trygg med att Matroyk.no lagrar personuppgifter på ett säkert sätt.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vanligtvis sparar vi personuppgifter i tre år efter att du registrerat dig eller senast använde tjänsten. När du avslutar ditt användarkonto tar vi bort alla personuppgifter förutom de vi måste eller har tillåtelse att lagra under längre tid enligt gällande lag, t ex bokføringsloven (bokföringslagen). Information som inte längre är nödvändig för ändamålet i fråga tas bort så att lagringstiden i vissa fall också blir kortare än tre år. Anonymiserade uppgifter omfattas inte av begränsningar eller krav på lagringstid.

Vilka som kan ta del av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med:

 • Företag i Matroyk.no AS-koncernen om du gett ditt samtycke till det och om det är tillåtet enligt gällande lag, t ex när det behövs för att tillhandahålla tjänster till dig eller i samband med företagsförändringar.

 • Samarbetspartners och underleverantörer kan komma att ta del av personuppgifter om det behövs för att utföra nödvändiga tjänster åt oss. I sådana fall upprättas personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa informationssäkerheten. Dessutom kan våra eventuella samarbetspartners inte använda personuppgifterna i andra syften än att tillhandahålla den tjänst som de avtalat med oss.

 • Andra kunder som har gjort beställningar till samma utlämningsställe och tidpunkt och som hämtar ut produkten före dig kommer, vid användning av säkerhetskod, att kunna se att din beställning är märkt med ditt namn.

 

Vi kan också dela följande information:

 • När det krävs enligt lag, t ex vid beslut från domstol, polis eller andra offentliga myndigheter i enlighet med strikta fördefinierade processer.

 • I samband med transaktioner, omstruktureringar eller andra företagsändringar, t ex som del av fusion, förvärv, försäljning av Matroyk.no:s tillgångar eller överföring av tjänster till annat företag.

Överföring utanför EU/EES-området

Vi bearbetar i första hand personuppgifter i Norge och i EU/EES-området. I vissa fall samarbetar vi med partners som finns utanför EU/EES-området (så kallade "tredje länder") - i så fall vidtar vi extra försiktighetsåtgärder så att personuppgifter bearbetas på tillfredsställande sätt och överförs med tillräckligt juridiskt stöd, bland annat genom följande åtgärder:

 • Användning av EU-kommissionens standardavtal som säkrar överföring av personuppgifter till tredje land (Standard Contractual Clauses, SCC)

 • Överföring till land som förhandsgodkänts av EU-kommissionen

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi bearbetar och hur vi bearbetar dem. Om du vill åberopa insynsrätten och komma åt alla personuppgifter vi har som gäller dig kan du kontakta oss.

Rätt till korrigering

Det är viktigt att de personuppgifter vi har som gäller dig stämmer och att de behövs för att utföra de tjänster vi tillhandahåller samt för att ge dig god service. Du kan kräva att vi rättar uppgifter som gäller dig om de är bristfälliga eller felaktiga. Om du upptäcker fel som du inte kan eller vill rätta själv ber vi dig att kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ta del av angivna personuppgifter som gäller dig på ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format. Du kan ta del av dessa uppgifter genom att kontakta oss.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi bearbetar dina personuppgifter i de fall där samtycke utgör lämplig grund för bearbetning. Du kan göra detta genom att kontakta oss.

Avanmälan från direktmarknadsföring

Matroyk.no:s användare kan få meddelanden med förslag, tips, erbjudanden och överraskningar via nyhetsbrev på e-post, push-aviseringar och SMS. Du kan när som helst avanmäla dig från sådan marknadsföring (eller återanmäla dig) genom att kontakta oss.

.

Man kan enkelt avanmäla sig från alla typer av förfrågningar (förutom de som krävs enligt lag för att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder) genom att kontakta oss.

.

Rätt till borttag

Vi tar automatiskt bort personuppgifter när de inte längre behövs för att uppfylla det ändamål de inhämtades för.

 

Hur använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Bakgrundsinformation

Likt många andra webbplatser använder vi cookies och dylika tekniker på våra webbplatser och i andra digitala tjänster. Cookies består av en textsträng som sparas på din dator eller mobilenhet och hjälper oss bland annat att avgöra vilka delar av våra webbplatser som är mest populära samt vilka sidor som användare besöker och hur länge. Dessutom använder vi annan teknik än cookies, t ex SDK (engelsk förkortning för "software development kit", vilket betyder "utvecklingsverktyg för tredjepartsutvecklare") i samma syfte. Informationen används för att ge en bra användarupplevelse och i prestanda- och utvecklingssyfte samt för att visa personliga annonser.

Vi kan kombinera information från cookies med andra personuppgifter som gäller dig, så som användarkonto och kundrelation när det är tillåtet enligt gällande lag eller när du har gett ditt samtycke.

 

 

Hur och varför

Cookies och annan spårningsteknik samt de uppgifter som inhämtas via dem används vanligtvis i följande syfte:

 • Funktionella cookies och tillhandahållande av tjänster: Denna typ av cookies är viktiga för driften av Matroyk.no och våra digitala tjänster. De behövs för att du ska kunna registrera och slutföra köp. Dessutom gör de det möjligt för oss att ge en bra användarupplevelse. Vi lagrar t ex en cookie som används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats, så att du inte behöver logga in med användarnamn och lösenord varje gång (denna cookie tas bort när du loggar ut från ditt konto).

 • Analys av användning och utveckling av tjänsten: Cookies hjälper oss att se hur våra digitala tjänster används så att vi kan förbättra dem. Vi inhämtar och lagrar loggdata om vilka kategorier och produkter som våra användare klickar på eller söker efter; vilka delar av internetbutiken som är mest populära; vilka länkar användare kommer ifrån eller följer; och hur länge användarna blir kvar på webbplatsen. Detta används för att ta reda på vad våra användare är intresserade av samt för att förbättra produktval- och erbjudanden. Informationen används också för att visa mer relevanta produkter samt vid kapacitetsplanering.

 • Riktad marknadsföring: med hjälp av cookies kan vi rikta annonser och/eller innehåll mot en viss användare. Tredjepartsleverantörer, däribland Google (Doubleclick) och Facebook använder cookies och anonyma identifierare på Matroyk.no samt SDK:er i vår app för att inhämta eller ta emot information och sedan visa annonser baserat på besök på Matroyk.no och andra webbplatser. Matroyk.no använder sig av återannonsering (på engelska: "remarketing"), inriktad marknadsföring baserat på demografi och plats samt andra typer av internetbaserad marknadsföring via Facebook och Google AdWords.

       

       Om du inte vill delta i detta kan du i anslutning till någon av våra annonser på Facebook klicka på "Varför ser jag detta?" och "Göm allt från denna           annonsör". Du kan välja bort cookies från Google och Doubleclick genom att gå till Googles annonsinställningar. Om du inte vill skicka data till                 Google Analytics kan du följa denna länk. Matroyk.no respekterar parametern "Do Not Track" som kan aktiveras i de flesta webbläsare. Du kan               också läsa mer om annonsering med cookies och välja bort detta helt för en eller flera tredjepartsleverantörer på avanmälningssidan på Network         Advertising Initiatives webbplats.

 

Ändringar i sekretesspolicyn

Den aktuella sekretesspolicyn finns alltid på dessa sidor. Där anges även senaste ändringsdatum. Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn när som helst och utan förvarning, vilket innefattar fall då vi måste göra det enligt gällande lag.

Du ansvarar själv för att du är införstådd med gällande sekretessvillkor oavsett tidpunkt. Genom att skapa ett användarkonto godkänner du dessutom villkoren. Om det sker betydande förändringar i sekretesspolicyn kommer du att meddelas. Ändringarna börjar gälla i samband med att de tillkännages.

Kontakta oss/övriga frågor eller klagomål

Matrøyk AS är genom verkställande direktör ansvarig för bearbetningen av personuppgifter enligt beskrivning ovan. Om du inte godkänner hur vi bearbetar dina personuppgifter eller har några frågor får du gärna kontakta oss via e-post på post@matroyk.no

Om du anser att vår bearbetning av personuppgifter inte motsvarar det vi har beskrivit här eller om vi på andra sätt bryter mot personuppgiftslagen kan du också klaga direkt till Datatilsynet (Norges motsvarighet till Integritetsskyddsmyndigheten). Information om hur man kan kontakta Datatilsynet finns på Datatilsynets webbplats (datatilsynet.no).

bottom of page